Facebook


ვიდეო პორტალი

გამოქვეყნების თარიღი 11/30/2019

კლასიკური ბოდიბილდინგი,შავი ზღვის ჩემპიონატი 2018

კლასიკური ბოდიბილდინგი. შავი ზღვის ჩემპიონატი ბოდიბილდინგსა და ფიტნესში 2018, რომელიც გაიმართა 2 ივნისს, გრიბოედოვის თეატრში.