Facebook


სტატია

აღმოაჩინე ჩვენი ბლოგიცხიმის წვა კონკრეტული ადგილებიდან - მითი თუ რეალობა?

ადამიანთა უმრავლესობას თავისი გარეგნობის გარკვეული შტრიხების შეცვლის სურვილი აქვს. წელის არე, ბარძაყები, დუნდულები და მკლავები ჩვენი სხეულის ის პრობლემური ზონებია, რომლებშიც ზედმეტი ცხიმები ყველაზე ხშირად გროვდება. დიეტითა და ვარჯიშით არასასურველი ფორმების შეცვლა ნამდვილად შეგვიძლია, თუმცა ეს დიდ მოთმინებას, დროსა და ენერგიას მოითხოვს, ადამიანთა უმეტესობას კი სწრაფი ცვლილებების სურვილი აქვს. სხეულის სპეციფიკური მონაკვეთებიდან ზედმეტი ცხიმის მოშორების მსურველი ადამიანები ხშირად მიზნობრივ ვარჯიშებს მიმართავენ, რომლებიც კონკრეტულ ზონებზე არიან ორიენტირებულნი. აღნიშნული მეთოდის სარგებლიანობა და ეფექტურობა დღემდე დიდი განსჯის საგანია. ჩვენს სტატიაში სხეულის კონკრეტული ადგილებიდან ცხიმის წვის შესაძლებლობის რეალურობაზე გესაუბრებით და აღნიშნული მიდგომის დეტალურ ანალიზს შემოგთავაზებთ.

რას გულისხმობს ცხიმის წვა კონკრეტული ადგილებიდან?

სხეულის სპეციფიკური ზონებიდან ცხიმის წვის შესახებ თეორია სამედიცინო და სპორტულ სამყაროში დიდი ხანია არსებობს, თუმცა აღნიშნული შეხედულება შესაბამისი მტკიცებულებებით და კვლევებით გამყარებული არ არის.  მოცემული თეორიის მიმდევრებს სჯერათ, რომ მიზნობრივი ვარჯიშებით კონკრეტული ადგილებიდან ზედმეტი ცხიმების გაქრობა აბსოლუტურად შესაძლებელია. მაგ. ტრიცეფსის ვარჯიშების შესრულებით შეგვიძლია მკლავების უკანა მხარეს ზედმეტი ცხიმების მოშორება. აღნიშნული თეორია საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ადამიანთა დიდი ნაწილი მთელ სხეულზე მუშაობის ნაცვლად, სწორედ სპეციფიკურ ზონებზე ორიენტირებას და სპეციალური, მიზნობრივი ვარჯიშების შესრულებას ამჯობინებს. მოცემულ მეთოდს განსაკუთრებით უჭერენ მხარს ის ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი სხეულის ფორმების გაუმჯობესების არაერთი მცდელობა ჰქონდათ, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწიეს.

უამრავი მიზეზი არსებობს, რის გამოც ადამიანებს ზედმეტი კილოგრამებისგან გათავისუფლების სურვილი აქვთ. ეს პირველ რიგში, ჯანმრთელობისთვის არის სასარგებლო და ესთეტიკურადაც მიმზიდველია. ზოგიერთი ადამიანი ჭარბი ცხიმების დაგროვებას სხეულის კონკრეტულ მონაკვეთებში უჩივის, მაშინ როდესაც სხვებს ზედმეტი კილოგრამები მთელს სხეულზე პროპორციულად აქვთ გადანაწილებული. ასაკი, სქესი, გენეტიკა და ცხოვრების წესი ის მთავარი ფაქტორებია, რომლებიც გავლენას ახდენენ ზედმეტი ცხიმების დაგროვებისა და გადანაწილების პროცესზე. ქალბატონებს მამაკაცებთან შედარებით მეტად აწუხებთ ზედმეტი ცხიმების პრობლემა. როგორც წესი, მათთვის ყველაზე პრობლემურ ზონებად ბარძაყებისა და დუნდულების მიდამოები განიხილება. მენოპაუზის ეტაპზე ცხიმები  მუცლის არეში გროვდება. მამაკაცებისთვის კი ყველაზე პრობლემური ადგილი შუაწელია. წონაში მატება, როგორც წესი, ადამიანის ფსიქიკაზე უარყოფითად აისახება. ჭარბწონიანი ადამიანები პრობლემის გადაჭრის მარტივ გზებს ეძებენ და ცხოვრების წესის შეცვლის ან ჯანსაღ კვებაზე გადასვლის სურვილი ნაკლებად აქვთ. ცხიმის წვა კონკრეტული ზონებიდან  და მიზნობრივი ვარჯიში ის გამოსავალია, რომელსაც ისინი დიდი ხნის მანძილზე ეძებდნენ. თუმცა სხეულის სპეციფიკური მონაკვეთებიდან ზედმეტი ცხიმის მოშორება ასე მარტივად არ ხდება. მეცნიერული არგუმენტები ცხიმის წვის მოცემულ მეთოდს ნაკლებად წყალობენ.

შესაძლებელია თუ არა ცხიმის წვა კონკრეტული ადგილებიდან?

ცხადია, კონკრეტული ადგილებიდან ზედმეტი ცხიმების მოშორება ნებისმიერი ადამინის ოცნებაა, მაგრამ აღნიშნულ ხედვას შესაბამისი მეცნიერული მტკიცებულებებით ვერ გავამყარებთ. იმისთვის, რომ კარგად გავაანალიზოთ, თუ რატომ ვერ იმუშავებს ეფექტურად მიზნობრივი ვარჯიშები, აუცილებელია, ვიცოდეთ, თუ როგორ წვავს ცხიმს ადამიანის ორგანიზმი. ჩვენს ორგანიზმში ცხიმი ტრიგლიცერიდების სახის ინახება, ეს ცხიმის მარაგია, რომელსაც ენერგიისთვის ვიყენებთ. სანამ ცხიმს ენერგიის სახით გამოვიყენებთ, ის ცხიმოვან მჟავებად და გლიცერინად იშლება. ორივე მათგანი სისხლის მომქცევაში ერთვება. ვარჯიშის დროს გამოთავისუფლებული ცხიმოვანი მჟავები და გლიცერინი ენერგიის სახით სხეულის ნებისმიერი მონაკვეთიდან გამოიყენება და არა მხოლოდ კონკრეტული ზონებიდან.

მიზნობრივი ვარჯიშებისა და ცხიმის კონკრეტული ადგილებიდან მოშორების თეორიის ნაკლებ ეფექტურობას ადასტურებენ შესაბამისი კვლევებიც. 24 ადამიანზე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მუცლის ექვსკვირიანმა ვარჯიშებმა აბდომინალურ არეში ცხიმის წვის მაღალი მაჩვენებელი ვერ დააფიქსირა. 40 ჭარბწონიან ქალბატონზე ჩატარებულმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ წინაღობით ვარჯიშები, რომლებიც მუცლის არიდან ცხიმის მოშორებაზე იყო ორიენტირებული, უშედეგო აღმოჩნდა და მასთან შედარებით დიეტა გაცილებით უკეთეს შედეგებს აჩვენებდა. მკვლევარებმა დაადასტურეს, რომ ცხიმის წვა ნამდვილად ხდებოდა, თუმცა არა სპეციფიკური ზონებიდან. თუმცა არსებობს კვლევები, რომლებიც საპირისპიროს ამტკიცებენ. 10 ადამიანზე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მიზნობრივი ვარჯიში კონკრეტულ ზონებში ცხიმის წვის შესაძლებლობას იძლეოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ როგორც თეორიის დამცველების, ასევე მისი ოპონენტების მხრიდან კვლევები ძირითადად მონაწილეთა მცირე რაოდენობაზე ტარდებოდა, შესაბამისად მათი შედეგების განზოგადება ორივე შემთხვევაში შეცდომა იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, არაერთმა სამეცნიერო კვლევამ დაადასტურა ფაქტი, რომ სხეულის კონკრეტული მონაკვეთის დატვირთვა სასურველ შედეგს იძლევა და ცხიმის წვა სპეციფიკური ზონებიდან მითად ვერ ჩაითვლება.

განსხვავება სპეციფიკური ზონებიდან ცხიმის წვასა და მათ ტონუსში მოყვანას შორის

არ აქვს მნიშვნელობა სპეციფიკური ზონებიდან ცხიმის წვა მითია თუ რეალობა, კონკრეტულ არეში კუნთების ტონუსში მოყვანას უამრავი სარგებლის მოტანის უნარი შესწევს. შესაბამისად მიზნობრივი ვარჯიში უსარგებლოდ და არაეფექტურად ვერ ჩაითვლება. შესაძლოა, თქვენ ვერ გადაწყვიტოთ, თუ რომელი არიდან დაწვავთ ცხიმებს, მაგრამ კონკრეტული ზონის ტონუსში მოყვანა და მისი  დახვეწა ნამდვილად შეგიძლიათ.

ცხიმის ეფექტურად წვისთვის მიზნობრივი მატონიზირებელი ვარჯიში და კარდიო ერთმანეთს უნდა შეუთავსოთ. მატონიზირებელი ვარჯიშები კუნთებს ამყარებენ და აძლიერებენ, თუმცა დიდი რაოდენობით კალორიებს ნამდვილად არ წვავენ. მაგ. მუცლის მატონიზირებელი ვარჯიშების შესრულებით პრესის კუნთებს გაიძლიერებთ, მაგრამ სასურველ შედეგს მანამ ვერ ნახავთ, სანამ წონაში კლებისთვის საჭირო ვარჯიშებით მთელ სხეულს არ დატვირთავთ. რეალური შედეგისთვის კარდიოს, წონით ვარჯიშებისა და ჯანსაღი კვების შეთავსება აუცილებელია.

როგორ დავწვათ ცხიმები კონკრეტული ზონებიდან და როგორ მოვიყვანოთ ტონუსში ჩვენი სხეულის სპეციფიკური მონაკვეთი?

მიზნობრივი ვარჯიშით თუ ვერაფერს გახდებით, ნუ შეშინდებით. არსებობს უამრავი მეთოდი, რომლებიც ცხიმის წვაში დაგეხმარებათ. უპირველესად კი მაღალი ინტენსივობის ვარჯიშებს უნდა მიმართოთ. ცხიმის წვისთვის საუკეთესო ვარჯიშები შემდეგია:

კარდიო - სირბილი, ველოსიპედით ვარჯიში და კარდიოს სხვა სახეობები განსაკუთრებით ეფექტურია მათთვის, ვისაც ზედმეტი ცხიმის მოშორება აქვს განზრახული. კარდიო წარმატებით წვავს მუცლის ცხიმებს და არამხოლოდ. მისი მეშვეობით წონაში საგრძნობლად დაიკლებთ.

მაღალი ინტენსივობის ინტერვალური ვარჯიში - ვარჯიშის აღნიშნული ტიპი ხანმოკლე ინტენსიურ დატვირთვებს და მათ შემდგომ შესვენებებს ითვალისწინებს. როგორც წესი, ის წარმატებით უმკლავდება ზედმეტ ცხიმს და გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე ხანგრძლივი კარდიო.

მთელი სხეულით ვარჯიში - როდესაც მთელ სხეულს ტვირთავთ, ცხიმებს გაცილებით ეფექტურად წვავთ, ვიდრე ერთ რომელიმე არეზე კონცენტრირებისას. სასურველია მსგავსი ტიპის ვარჯიშთან ერთად მიზნობრივ მატონიზირებელ ვარჯიშებსაც მიმართოთ.

კომბინირებული ვარჯიში - კარდიოსა და წინაღობით ვარჯიშების კომბინაცია გაცილებით მეტი ეფექტურობით ხასიათდება, ვიდრე რომელიმე მათგანის ცალკე შესრულებაა. შესაბამისად, ცხიმის წარმატებით დასაწვავად, უმჯობესია თუ ვარჯიშთა სხვა და სხვა სახეობის კომბინაციას მიმართავთ.

თუ თქვენ ზემოთ ჩამოთვლილ ვარჯიშთაგან ვერცერთის შესრულებას ვერ ახერხებთ, ცხიმის წვისთვის სხვა მეთოდების გამოყენებაც შეგიძლიათ. ისეთი მსუბუქი ვარჯიშები, როგორებიცაა სიარული ან ცურვა, საკმაოდ შედეგიანია და ცხიმის წვისთვის თითოეული მათგანი ძალიან გამოგადგებათ. ამასთან ზედმეტი ენერგიის დახარჯვაც არ მოგიწევთ. აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება კვებასაც, გააკონტროლეთ ულუფების მოცულობა და შემადგენლობა, მიირთვით უჯრედისით მდიდარი საკვები, მოერიდეთ გადამუშავებულ პროდუქტებს და შაქრის დანამატებს, უარი არ თქვათ პროტეინით მდიდარ საკვებზე.

წარმატებებს გისურვებთ!

დღეში დამწვარი კალორიების გამოთვლა


სანტიმეტრებში
კილოგრამებში
განმარტება:
მჯდომარე, ნაკლებმოძრავი :
დღის განმავლობაში ძალიან მცირე აქტივობა
მსუბუქად აქტიური:
მსუბუქი ფიზიკური აქტივობა კვირაში 1-დან 3 დღემდე.
ზომიერად აქტიური :
საშუალო ფიზიკური აქტივობა კვირაში 3-დან 5 დღემდე.
ძალიან აქტიური :
მძიმე ფიზიკური აქტივობა კვირაში 6-დან 7 დღემდე.
უკიდურესად აქტიური :
ყოველდღიური მძიმე ფიზიკური ატივობა