სტატია

აღმოაჩინე ჩვენი ბლოგიტრიცეფსის ვარჯიშები განტელებით

 1. ტრიცეფსის გაჭიმვა ორივე ხელით
 • დადექით და თავს უკან  ორივე ხელით გეჭიროთ ერთი განტელი. მკლავები ზემოთ უნდა იყოს მიმართული.
 • აზიდეთ განტელი მაღლა იდაყვის მოხრამდე, შემდეგ ნელი მოძრაობით დაუბრუნდით საწყის პოზიციას.
 • მკლავის ზედა ნაწილი კვლავ დაჭიმულ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს.

 

 1. ტრიცეფსის გაჭიმვა ცალი ხელით
 • დადექით და თავს  უკან  ცალი ხელით გეჭიროთ  ერთი განტელი. იდაყვი უნდა იყოს 90 გრადუსით მოხრილი,მკლავები ზემოთ მიმართული.
 • ცალი ხელით აზიდეთ განტელი მაღლა , ისე რომ ხელი თითქმის სრულყოფილად დაიჭიმოს. შემდეგ ნელა დაუბრუნდით საწყის პოზიციას. ვარჯიშს რომ მორჩებით, იგივე გაიმეორეთ მეორე ხელითაც.
 • მკლავის ზედა ნაწილი კვლავ დაჭიმულ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს

 

 1. ტრიცეფსის გაჭიმვა ჯდომში
 • დაჯექით სკამზე და თავს უკან ორივე ხელით გეჭიროთ ერთი განტელი. იდაყვები 90 გრადუსით მოხარეთ, მკლავის ზედა ნაწილი მიმართეთ ზევით.
 • ორივე ხელით აზიდეთ განტელი მაღლა, ისე რომ ხელები თითქმის მაქსიმუმამდე დაჭიმოთ. მცირე პაუზის შემდგომ კვლავ დაუბრუნდით საწყის პოზიციას.
 • მკლავის ზედა ნაწილი კვლავ დაჭიმულ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს.

 

 1. ტრიცეფსის ვარჯიში ცალი ხელით სკამზე
 • მუხლით და ცალი ხელით დაეყრდენით სკამს, მეორე ხელში მოიმარჯვეთ განტელი. ხელისგულები უნდა უყურებდეს თქვენს სხეულს, მკლავის ზედა ნაწილი უნდა იყოს თქვენი სხეულის პარალელურ მდგომარეობაში.
 • წაიღეთ განტელი უკან იდაყვის სრულ დაჭიმვამდე, შემდეგ კი ნელი მოძრაობით დაუბრუნდით საწყის პოზიციას.
 • მკლავის ზედა ნაწილი კვლავ დაჭიმულ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს.

 

 1. ტრიცეფსის გაჭიმვა ცალი ხელით სკამზე გადახრილ მდგომარეობაში
 • დაჯექით სკამზე და გადაიხარეთ წინ. ცალ ხელში მოიმარჯვეთ განტელი, იდაყვი უნდა იყოს 90 გრადუსით მოხრილი, ხელისგული კი მიმართული თქვენი სხეულისკენ.
 • წაიღეთ განტელი უკანა მხარეს, სანამ თქვენი მკლავი იატაკის პარალელურ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდება. შემდეგ ნელა დაუბრუნდით საწყის პოზიციას. ვარჯიშის დასრულების შემდგომ, გაიმეორეთ იგივე მეორე ხელითაც.
 • მკლავის ზედა ნაწილი კვლავ დაჭიმულ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს.

 

 1. ტრიცეფსის გაჭიმვა დაწოლილ მდგომარეობაში
 • დაწექით ზურგზე და ორივე ხელში გეჭიროთ განტელი, ხელისგულები მიმართეთ მაღლა. მკლავის ზედა ნაწილი ჭერისკენ უნდა იყოს მიშვერილი.
 • აზიდეთ განტელი ზემოთ, სანამ იდაყვი არ დაიჭიმება. შემდეგ ნელა დაუბრუნდით საწყის პოზიციას.
 • მკლავის ზედა ნაწილი კვლავ დაჭიმულ მდგომარეობაში უნდა დარჩეს. 

 

 1. ტრიცეფსის პრესი სკამზე

         

 • დაწექით. ტანის გასწვრივ, მკერდის სიმაღლეზე, ორივე ხელში გეჭიროთ განტელები, ხელისგულები ერთმანეთს უნდა უყურებდეს.
 • აზიდეთ განტელები მაღლა, ისე რომ იდაყვში გაიშალოთ. შემდეგ ნელა დაუბრუნდით საწყის პოზიციას.
 • განტელების მაღლა აწევის და დაბლა დაშვების დროს ღრმად უნდა ამოისუნთქოთ.

დღეში დამწვარი კალორიების გამოთვლა


სანტიმეტრებში
კილოგრამებში
განმარტება:
მჯდომარე, ნაკლებმოძრავი :
დღის განმავლობაში ძალიან მცირე აქტივობა
მსუბუქად აქტიური:
მსუბუქი ფიზიკური აქტივობა კვირაში 1-დან 3 დღემდე.
ზომიერად აქტიური :
საშუალო ფიზიკური აქტივობა კვირაში 3-დან 5 დღემდე.
ძალიან აქტიური :
მძიმე ფიზიკური აქტივობა კვირაში 6-დან 7 დღემდე.
უკიდურესად აქტიური :
ყოველდღიური მძიმე ფიზიკური ატივობა
შენი წარმატების პორტალი

კონტაქტი / უსაფრთხოების პოლიტიკა